Algemene Ledenvergadering 2017 en start van het Hobie zeilseizoen

Op vrijdag 24 maart a.s. organiseert de Hobie Cat klasse associatie Nederland de Algemene Ledenvergadering 2017. Plaats van handeling dit keer is De Soos van de Katwijkse watersportvereniging Skuytevaert aan de Synthese aldaar. Aanvang van de avond is 19.00 uur. Alle leden van de HCKAN zijn hiervoor van harte uitgenodigd, maar ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom om samen de start van het zeilseizoen 2017 in te luiden. Lees verder voor de agenda.

Op de agenda deze ALV staan de volgende onderwerpen:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Voorstellen bestuur
 3. Bestuursmededelingen
  – klasse evenementen 2017
  – ONK Hobie 2017
  – voorwaarde lidmaatschap HCKAN, startlicentie WV en registratiebewijs boot
  – status jeugdzeilen bij de verenigingen + evenementen + America’s Cup Endeavour program
 4. Verslag van de penningmeester
  – aantal leden HCKAN
  – sponsoren
  – financieel verslag
 5. Vertegenwoordiging HCKAN op de verenigingen
 6. Stand van zaken Hobie Multi Worlds & Europeans 2017
 7. Bestuursverkiezing
 8. Wat verder tafel komt
 9. Sluiting door de voorzitter

Vooraf aanmelden is niet nodig. Om de opkomst zo groot mogelijk te maken, verzoeken we iedereen om dit bericht via social media zoveel mogelijk te delen!