Bestuur

Het bestuur van de HCKAN

De Nederlandse Hobie Cat associatie bestaat als sinds 1974 en heeft al veel meegemaakt. Ontwikkelingen in het catamaranzeilen hebben ertoe geleid dat de eens zo grote startvelden en catamaranverenigingen een stapje terug hebben gedaan in het aantal volgelingen. Materiaalontwikkelingen leidden ertoe dat de wat meer traditionele boten minder aftrek vonden, terwijl de Formule catamrans zich redelijk staande weten te houden. Maar al deze ontwikkelingen hadden ook gevolgen voor de kosten van het zeilen en het aantal beoefenaars, helaas.

Aan de andere kant f18nats2012bissarozien we de laatste jaren een toegenomen activiteit als het gaat om het jeugdzeilen op catamaran. Met name de Hobie Cat Dragoon is een populaire boot onder de zeilende jeugd en, zeg nou zelf, wat is er leuker om na de Optimist, de BIC, Vago of Bug op zo’n snelle catamaran te stappen? Je bent meteen verslingerd, dat snappen wij als geen ander….
Vanuit deze gedachte zijn in de loop van 2014 een aantal active catamaranzeilers bij elkaar gekropen om de uitdaging aan te gaan en de Hobie associatie in Nederland nieuw leven in te blazen. Er was hoegenaamd geen bestuur meer over, slechts Hans van Nes bekommerde zich nog om de HCKAN. Maar dat is nu veranderd met het aantreden van een nieuw bestuur in december 2014!

Dat bestuur bestaat op dit moment uit de volgende leden:
Klaas van Duin – voorzitter (zeilt Hobie FX One in Noordwijk)
Marleen van Nes – secretaris (zeilt Hobie FX One in Den Haag)
Rogier Duijndam – penningmeester (zeilt Hobie 16 in Noordwijk)
Wybe Schuitema – bestuurslid Fleets & Events (zeilt Hobie 16 in Wassenaar)
Thorin Zeilmaker – bestuurslid Technisch & Regels (zeilt Hobie 16 waar hij maar kan)
Wijbren Taconis – bestuurslid Jeugd (zeilt Hobie 16 en Formule 16 in Noordwijk)

Daarnaast laat het bestuur zich bijstaan door Hans van Nes die als vice president lid is van het IHCA bestuur en vertegenwoordigt de internationale klasse binnen de EHCA. Als voormalig importeur van Hobie Cat en Hobie 16 zeiler in Den Haag is hij als geen ander ingevoerd in de Hobie klasse.
Ook de huidige importeur Johan van Kooten heeft een ‘standing invitation’ vanuit het bestuur zodat wij op de hoogte blijven van de ontwikkelingen bij de fabriek en toegang hebben tot alle Hobie zeilers die regelmatig bij Hobie Cat Holland over de vloer komen. We dienen tenslotte hetzelfde doel met elkaar!